четвъртък, май 24, 2012

Честит празник на писмеността

24-ти май е - ден на славянската писменост и култура. Честит празник на всички грамотни и неграмотни. Винаги има възможност да станем по-добри както в едното, така и в другото. Пожеланието ми е да се подобрим грамотно!

вторник, май 01, 2012

На 1-ви май 1869 година Васил Левски започва втората си обиколка из България. На 1-ви май 1873 година Христо Ботев издава първия брой на вестник „Будилник”. На 1-ви май 2012 година българинът вече е буден.

За априлското въстание...

Сонет за кланетата на християни в България
Исусе, жив ли си, или си прах,
която камъкът надгробен пази,
възкръснал само във съня на Тази,
с любов към теб платила своя грях?
Тук въздухът е смъртен стон и страх,
свещеникът заклан е още топъл,
не чуваш ли разкъсващия вопъл
над детски труп на оня сиромах?
Слез, Сине Божи! Мракът нечестив
земята скрива в непрогледна нощ -
над кръста полумесецът се свежда!
Ако от гроба си излязъл жив,
слез, Сине Человечески, със цяла мощ,
че Мохамед към трона ти поглежда!

Оскар Уайлд