петък, май 01, 2020

Панта

Никакъв вирус
не може да ме спре.
Ще обикалям,
когато ща, къде.
А робите
на тоталитаризма,
няма да спрат,
нито мен, ни туризма.
Който си ще,
да дойде да ме спре,
да - ама не!
Прощавайте,
ако ви ядосвам...
Но ще си скитосвам!
Панта-панта-панта-пантосвам,
ще си хайманосвам,
панта-панта-панта-ядосвам!
Панта-панта-панта-лей - пътник,
панта-панта рей!
Пан-та! Е - ба!

Ще хайманосвам
от сутрин, чак до мрак.
и ще ядосвам
послушковците пак.
Свободният
не изпълнява, хич,
заповеди,
и затова е пич.
Разумни сме,
глави си имаме,
и ползваме.
Тъй че, прощавайте,
ако ви ядосвам...
Но ще си скитосвам!
Панта-панта-панта-пантосвам,
ще си хайманосвам,
панта-панта-панта-ядосвам!
Панта-панта-панта-лей - пътник,
панта-панта рей!
Пан-та! Е - ба!

Разумни сме,
сами се справяме,
и то добре.
Тъй че, ПРОЩАВАЙТЕ,
ако ви ядосвам...
НО ЩЕ СИ СКИТОСВАМ...