четвъртък, март 31, 2016

Отчет за месеца...

Датата е 31ви март, а часът - 23 (българско време), 21 (английско).
Температурата навън е 10 градуса.
На улица Blithe всичко е спокойно... but not quite.
Настроението у нас - под нулата.
Положението - ликвидационно...
Туйто!