неделя, ноември 18, 2012

Ученическа анонимна творба

В близката далечина
черен кораб се белей.
А на него старец млад,
седнал прав, мълчи и пей.

Няма коментари: