събота, април 20, 2013

СПИН И СПУН

Доста време и усилия ни бяха нужни, за да осъзнаем факта, че по света (и то не само по голямата лоша Америка) броди ново зло - смъртоносния вирус на СПИН. За отрицателно време обаче плъзна и се настани по нашите ширини друга, не по-малко опасна болест, вече родно производство, наречена СПУН. Разликата между тях е не само в значението (СПИН - синдром на придобитата имунна недостатъчност, и СПУН - синдром на придобитата умствена недостатъчност), но и в степента на бзсилие пред заразата. От СПИН човек може да се предпази с контрацептиви, а в последно време дори се появяват тук-таме в публичното пространство данни за излекували се (кой с пост и молитва, кой по други начини), но никакви гумени и други предпазители не помагат срещу СПУН-а, който настига и смазва жертвите си във всяка мозъчна и духовна клетка на страната. СПУН-ът е като грипа - малцина умират от него, но масовото му разпространение носи характеристиките на епидемия, която дори и да не е смъртоносна, обезоръжава човешкото съзнание и го прави податливо на всякакви други влияния. Ето защо са нужни антитела и други защитни механизми, за да осигурят необходимата профилактика и да изолират СПУН-евъдите. Носителите на заразата са загнездени в самия роден манталитет, в масовото съзнание и допълнително се стимулират от СПУН-евъдите, които със своето бездействие засилват разпада на интелектуалния елит у нас...
Затова нека заедно проведем първата по рода си кампания против СПУН - а тя започва с желанието да сме активни, да се информираме по проблемите и методите за тяхното решаване... и да не сме безразлични.

Няма коментари: