събота, септември 22, 2012

An endless grief

In times of need, and times of wealth,
I hopelessy cried  many times.
Until today, when all my woes
seem too remote for me to cry.

No longer have I tears for them;
My soul has room for them no more.
For God has sent an endless grief
to my  homeland, as never before.


Оригинал:
Кирил Христов - "Великата скръб"

Все същия и в охолност, и в нужди,
Аз не еднаж безпаметно ридах.
А днес — днес мойте скърби ми са чужди
И нямам вече сълзи аз за тях.

Днес мойте скърби ми са непознати,
Затварям им аз своята врата.
На родний край Бог скръб велика прати —
И място във душа ми не оста.

Няма коментари: